Centro Deportivo Municipal O Consello

ENDEREZO Centro deportivo Municipal o Consello (Baixada ao Consello, 37/32400-Ribadavia)
TITULAR Concello de Ribadavia
ÓRGANO DE XESTIÓN Consello Municipal de Deportes
INAUGURACIÓN 15 / Maio / 1987
SUPERFICIE 1971,02 m2 / por planta
PLANTA PRIMEIRA Pista central ( 45 X 27 )
Bancada
Bar
Entrada acceso público
Almacén material deportivo
Almacén
Almacen Clubs (3)
PLANTA BAIXA Sala 1: Actividades dirixidas + Sala Spinning
Sala 2: Actividades Dirixidas + Tatami
Sala fitness musculación
Vestiarios deportistas (4)
Vestiarios arbitros (2)
Vestiario personal (1)
Lavabos públicos (home + mulleres)
Sauna
Oficinas SMD (3)
Recepción / control accesos
Sala xuntas / aula
Almacen (2)
Almacen clubs (2)
Sala caldeiras