Complexo Deportivo Municipal O Xestal

ENDEREZO Complexo deportivo municipal O Xestal. Rúa Veronza S/n
TITULAR Concello de Ribadavia
ÓRGANO DE XESTIÓN Consello Municipal de Deportes
INAUGURACIÓN 1960 / Reformas 2006 – 2020
SUPERFICIE 21.700 m2
PISTAS DE TENIS Pistas de tenis (3)
Vestiario masculino
Vestiario feminino
Vestiario arbitro
Almacén material deportivo
Sala / Alxibe agua campos de fútbol
NOVO SINTÉTICO Fútbol 11
Fútbol 8 (2)
Vestiarios deportistas (4)
Lavabos públicos
Almacen / oficina
CAMPO DE FÚTBOL Sintético futbol-8