ACONDICIONAMENTO PISTAS DE TENIS DO COMPLEXO DEPORTIVO O XESTAL

A actuación consistente en acondicionar a PISTA-3 do complexo deportivo, motivado polos problemas estructurais deste equipamento que non permitían levar a cabo as tarefas de mantemento especificas do pavimento TENIS-QUICK, ao estar o borde perimetral máis alto ca superficie de xogo dificultando a drenaxe da auga.
Polo que adóitase a solución de elevar o pavimento, en formigón pulido, 12 cm. a altura do borde perimetral con desniveis do 2% para evitar deste xeito os encharcamentos.

FICHA TÉCNICA:
ORZAMENTO: CATORCE MIL CATROCENTOS NOVENTA E NOVE MÁIS IVE (14.499 € + IVE).
DESCRICIÓN:
Recrecemento en formigón pulido (HA-25) con malla electrosoldade de 15×15 en aceiro B-500S diámetro 5 con fibra de poliuretano, rematado en formigón pulido HJ-25.
Pintado en cor verde (pista de xogo), cor tella borde perimetral e cor branco pista de xogo, rematado en epoxi antideslizante.
Sustitución de 8ud. de focos leds permitindo intensidade de iluminación de 300 lux con uniformidade 0,5 según normativa.

ADXUDICATARIO:
ALFESAN,SL
CIF. B32139065