APERTURA AO PÚBLICO DA PISCINA MUNICIPAL A VERONZA

O LUNS, 18/XUÑO/2024 ESTÁ PREVISTA A APERTURA AO PÚBLICO DA PISCINA MUNICIPAL A VERONZA.

HORARIOS :

MAÑÁ: 11:00 h. a 14:30 h.

TARDE/SERÁN: 16:30 h. a 20:45 h.

ACCESO :

Poden solicitarse tanto os ABONOS da toda a tempada, como as ENTRADAS de DIARIO a través da WEB www.deportesribadavia.es.

ACCESO E RESERVAS :

  • A TRAVÉS DA WEB www.deportesribadavia.es: CONDICIÓNS DA RESERVA:
    • A TRAVÉS DA WEB PODEN SACAR OS ABONOS E AS ENTRADAS de DIARIO.
    • NO CONTROL DE ACCESOS PODERÁ SOLICITARSE A PRESENTACIÓN DO DNI PARA A SÚA COMPROBACIÓN.
  • DIRECTAMENTE NA TAQUILLA DA INSTALACIÓN (PISCINA MUNICIPAL) PÓDENSE SACAR AS ENTRADAS DE DIARIO, NOS HORARIOS DE APERTURA AO PÚBLICO.

 

NORMAS XERAIS :

O AFORO SERÁ DUN MÁXIMO DE 244 PERSOAS NA QUENDA DE MAÑÁ E O MESMO NA QUENDA DE SERÁN.

DENTROS DOS VASOS E AREAS DE PRAIA DEBERASE RESPETAR EN TODO INTRE AS INDICACIÓNS DO PERSOAL SOCORRISTA.

ANTES DE MERGULLARSE É OBRIGATORIO DUCHARSE.

RECOMÉNDASE USAR CALZADO DE BAÑO PERSOAL NAS AREAS DE PES DESCALZOS (ZONAS COMÚNS).

PROHIBIDO ENTRAR NAS AREAS DE ESTADÍA E PRAIA CON CALZADO DA RÚA.

PROHIBIDO CORRER NAS VEIRAS DOS VASOS.

PROHIBIDO ENTRAR NAS ZONAS DE BAÑO Á PERSOAS CON ENFERMIDADES INFECTO-CONTAXIOSAS.

PROHIBIDO A ENTRADA DE ANIMAIS NAS INSTALACIÓNS, SALVO CANS GUÍA.

PROHIBIDO COMER E BEBER NAS AREAS DE PRAIA.

PROHIBIDO FUMAR EN TODO O RECINTO.

PROHIBIDO DEIXAR DESPERDICIOS DENTRO DO RECINTO.

 

CURSO DE NATACIÓN :

O CURSO DE NATACIÓN DARÁ COMENZO O LUNS, 1/XULLO  EN HORARIO DE MAÑÁ (11:00 A 14:30 HORAS).