ARRANXO DO VALADO NO XESTAL

Procedeuse ao arranxo do valado do campo de fútbol sintético do Complexo Deportivo Municipal “O Xestal”, que o vento en días anteriores derrubara. Asemade foron colocados carteis informativos lembrando que esta instalación atópase fora de uso por motivos de seguridade.