Convocatoria do Consello Reitor Consello Municipal de Deportes

O Presidente do Consello Municipal de Deportes ven de convocar o Consello Reitor ordinario de Outubro para o vindeiro martes 4 de Outubro de 2022, ás 16:00 horas en primeira convocatoria e ás 16:15 horas en segunda convocatoria, entre os asuntos máis importantes está a aprobación, si procede, do horario de inverno de apertura ao público das instalacións deportivas municipais, a renovación, si procede, do contrato menor de mantemento do software EMISOFT, SL, e na dación de contas: balance da piscina municipal A Veronza 2022, Guía para a xustificación da subención nominativa (Plan Director 2022) e Informe estudio de inspección do Novo Sintético Complexo O Xestal por GALAICONTROL Ingienería de Calidade.

Na seguinte ligazón podes ver a Convocatoria Consello Reitor Ordinaria