ENCERADO DA PISTA CENTRAL EN O CONSELLO

Foron executados os traballos que se levan a cabo anualmente na pista central de O Consello, para mellorar as prestacións do pavimento da pista central de parquet (1300 m2).

Os traballos consistentes na: 

Limpeza do parquet.

Decapado.

Encerado.

ORZAMENTO.- Dous mil trescentos euros (2300 €).