INSTALACIÓN DE NOVO VIDEOMARCADOR NO POLIDEPORTIVO O CONSELLO

No Consello Reitor ordinario de outubro celebrado o 4/Outubro/2021, o presidente deu conta, entre outros, de que foi concedida unha subvención por parte da Secretaria Xeral para o Deporte para a instalación de un video marcador no P. O Consello, subvención que ascende a vintemil euros (20.000 €), sendo o custe total da instalación de vinteoito mil catrocentos noventa e cinco con cinco (28495,5 €) o restante a aportar por parte do Concello. Foi aduxidicado a empresa MONDO IBERICA , tendo esta un mes de prazo para a súa instalación, correndo por conta do Concello as conexións de preinstalación e mellora da plataforma para grabación de encontros estando previsto mellorar a conexión wiffi na planta 1ª de O Consello. Iste equipamento vira a mellorar o servizo que se da aos clubes principalmente na súa actividade de competición para as retransmisión en streaming dos encontros, tramites federativos telemáticos e máis vistosidade de cara aos usuarios espectadores.