MELLORAS NOS SISTEMAS ANTIINCENDIOS DAS INSTALACIÓNS; POLIDEPORTIVO MUNICIPAL O CONSELLO E PAVILLÓN MUNICIPAL MAQUIÁNS

Levouse a cabo por parte da empresa concesionaria do mantemento dos sistemas antiincendios nas instalacións deportivas municipais, DI-SEYS Seguridade, a subsanación e adaptación ao REGULAMENTO DE INSTALACIONS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENCIOS vixente.

Melloras consistentes en:

1) Colocación de novas BIES 25-20m. (6 Ud.) no P. O Consello e BIES 45 (2 Ud.) no Pavillon Muncipal Maquiáns.

2) Sustitución de Extintores de 6Kg. (6 Ud.) e un Extintor de 2 Kg.(1 Ud.) no P. O Consello e Extintores de 6 Kg. (6Ud.) no Pavillon Municipal Maquiáns.

3) Colocación de nova senalectica nos aparellos.

Melloras executadas por importe de mil cincocentos euros (1500 €) con cargo ao orzamento 2021 da Sección orzamentaria propia do Consello Municipal de Deportes.