OBRAS DE MELLORA NAS PISTAS DE TENIS DO COMPLEXO O XESTAL

Executada a 1ª Fase das obras de mellora nas instalacións das pistas de Tenis do Complexo O Xestal, das que se deu conta no ultimo Consello Reitor do Consello Municipal de Deportes celebrado o 12 de Abril de 2021.
Consistente en dotar a instalación de:

  • 1 Ud. Porton de acceso ao recinto
  • 2 Ud. Portas de conexión entre pistas

O que vai a permitir o acceso de vehículos ao recinto para facer traballos de mantemento/limpeza e en especial acceder ao recinto vehículos dotados con pinza e cesta para reposición e arranxo das torretas de iluminación.
Asemade esta previsto levar a cabo a 2ª Fase consistente en dotar a instalación de desaugadoiro que eviten o encharcamento das pistas e aparición de musgo e diste xeito poder facer as labores de mantemento especificas do pavimento para evitar o deterioro do mesmo.