USO DA MÁSCARA NA PRÁCTICA DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE FEDERADO DE ÁMBITO AUTONÓMICO

Guía simplificada das medidas preventivas para facer fronte ao risco de contaxio pola Covid-19 de aplicación ao Deporte Galego 20-Abril
– Real Decreto 286/2022, do 19 de abril, polo que se modifica a obrigatoriedade do uso das máscaras durante a situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Tanto no desenvolvemento da actividade física, como na realización de adestramentos e na celebración de competicións dentro da actividade deportiva federada de competencia autonómica NON é obrigatorio o uso da máscara.
A este respecto, deberán adaptarse os respectivos protocolos protocolos Fisicovid-Dxtgalego á normativa vixente.

As medidas previstas terán efectos dende o día 19 de abril de 2022.

 

Nesta ligazón atoparás a GUÍA DA SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE.

Nesta ligazón atoparás o REAL DECRETO BOE SOBRE USO MASCARILLAS.