APERTURA AO PÚBLICO DA PISCINA MUNICIPAL «A VERONZA»

O VENRES, 21 de XUÑO do 2024, ABRIRÁ AO PÚBLICO A PISCINA MUNICIPAL «A VERONZA».

HORARIOS :

MAÑÁ: 11:00 h. a 14:30 h.

TARDE/SERÁN: 16:30 h. a 20:45 h.

ACCESO :

Directamente na taquilla, ou a través da WEB www.deportesribadavia.es poderán solicitarse tanto os BONOS da toda a tempada, así como as ENTRADAS de DIARIO.

                                                    Ordenanza nº 24 .Prezopublico por uso das instalacións deportivas municipais

 

NORMAS XERAIS :

O AFORO DA INSTALACIÓN: 244 PERSOAS.

DENTRO DOS VASOS E AREAS DE PRAIA DEBERASE RESPETAR EN TODO INTRE AS INDICACIÓNS DO PERSOAL SOCORRISTA.

ANTES DE MERGULLARSE É OBRIGATORIO DUCHARSE.

RECOMÉNDASE USAR CALZADO DE BAÑO PERSOAL NAS AREAS DE PES DESCALZOS (ZONAS COMÚNS).

PROHIBIDO ENTRAR NAS AREAS DE ESTADÍA E PRAIA CON CALZADO DA RÚA.

PROHIBIDO CORRER NAS VEIRAS DOS VASOS.

PROHIBIDO ENTRAR NAS ZONAS DE BAÑO Á PERSOAS CON ENFERMIDADES INFECTO-CONTAXIOSAS.

PROHIBIDO A ENTRADA DE ANIMAIS NAS INSTALACIÓNS, SALVO CANS GUÍA.

PROHIBIDO COMER E BEBER NAS AREAS DE PRAIA.

PROHIBIDO FUMAR EN TODO O RECINTO.

PROHIBIDO DEIXAR DESPERDICIOS DENTRO DO RECINTO DA INSTALACIÓN.

 

CURSO DE NATACIÓN :

O CURSO DE NATACIÓN DARÁ COMENZO O LUNS, 1/XULLO  EN HORARIO DE MAÑÁ (11:00 A 14:30 HORAS).