CURSO DE NATACIÓN 2021 – ABERTO PRAZO SOLICITUDE PRAZA

CURSO DE NATACIÓN 2021
ABERTO O PRAZO
PARA SOLICITUDE DE PRAZA


Na Xunta Local de Goberno do pasado 18/Maio/2021 aprobouse o prezo público e criterios de adxudicación para acadar praza para o Curso de Natación 2021.

 

NÚMERO DE PRAZAS :  Máximo 36.

IDADE : 4 ANOS en adiante.

DURACIÓN DO CURSO : Dende o 1 de Xullo ao 31 de Agosto.

HORARIOS : Luns a venres en horario de mañá (Entre as 11:00 h. e as 14:30 h.) Duración 45 minutos/clase.

 

PROCEDEMENTO E PRAZOS :

SOLICITUDE DE PRAZAAta o 4/Xuño ás 14:00 horas.

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS : 7/Xuño ao 10/Xuño.

RESERVA DE PRAZA (Aboamento Matrícula) : 11/Xuño ao 18/Xuño.

GRUPOS E HORARIOS : 24/Xuño.

 

PREZO PÚBLICO :

 

CRITERIOS PARA ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS :

1º   EMPADROADOS NO CONCELLO DE RIBADAVIA.

2º  ABOADOS AO SERVIZO MUNICIPAL DE DEPORTES : Atoparse en situación de aboado ao servizo acollido a calquera das modalidades recollidas na ordenanza nº 24 de prezos públicos por uso das Instalacións Deportivas Municipais B.O.P. (31/01/2012).

3º  MATRICULADOS NO CURSO ANTERIOR (Curso Natación 2019).

 

Os interesados poden descargar o impreso da web www.deportesribadavia.es na pestaña “IMPRESOS SOLICITUDES” – “SOLICITUDES XENÉRICAS”, ou ben recollelo directamente nas oficinas do SMD (P. O Consello) de luns a venres de 9:00 h. a 14:00 h.

Deberán presentar a Solicitude Reserva de Praza Natación nas Oficinas ou enviala a smd@ribadavia.es antes das 14:00 horas do día 4 de Xuño do 2021.