OBRAS DE REFORMAS E ARRANXO DO MAQUIÁNS

Rematadas as obras de reforma e arranxo do Pavillón Municipal Maquiáns, adxudicadas a CONECGAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, executadas no mes de Decembro que afectaron a distintas dependencias da instalación deportiva dependente do Consello Municipal de Deportes: vestiarios deportistas, lavabos, almacéns do material deportivo e pasillo de acceso a vestiarios. As obras consistentes na reparación de alicatados, reposición de distintos elementos de carpintería, falsos teitos…etc, pintura e electricidade. Obra financiada por Concello de Ribadavia con cargo á partida asinada nos orzamentos do 2020 ao Consello Municipal de Deportes.