PISTA CENTRAL DO CDM O CONSELLO ABRE AS PORTAS AOS USUARIOS

Tras o remate e recepción da obra “REFORMA DA PISTA CENTRAL DO CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL O CONSELLO” o 8 de Marzo do 2024, os usuarios xa puideron facer uso da mesma o sábado 9 de Marzo, estreandose ca celebración dos encontros de competición oficial do equipo senior do clube de baloncesto “IRMANDADE DEPORTIVA SARMIENTOS” e do equipo de categoría nacional do RODOSA RIBEIRO OURENSE PROVINCIA TERMAL.

A obra deu comenzo o 18 de Decembro do 2023 adxudicada á empresa MONDO IBERICA, S.A. por un importe de CENTO SESENTA E UN MIL CATROCENTOS TRINTA E SEIS CON TRINTA E CATRO EUROS (161.436,34 €). Obra subvenciónada pola Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Ribadavia.

O vindeiro sábado 16 de Marzo esta prevista a inauguración oficial da obra cun encontro entre a Selección Española junior de Balonmán e a Selección Absoluta de U.S.A.