ARRANXO DA CALDEIRA DE BIOMASA E DO CIRCUITO AQS NO POLIDEPORTIVO O CONSELLO

Remataron as obras para subsanar as deficiencias na caldeira de biomasa e no circuito de AQS no Polideportivo O Consello. Polo que se fixo a primeira carga do silo de pellets (15 toneladas).

Obxeto das obras:

Desmontaxe de:

 • Silo actual para ampliación do mesmo.
 • Acumulador de AQS , instalación de novo acumulador, para cumprimento de normativa de control e prevención de lexionelose.
 • Desmontaxe das actuales bombas de calefacción, colectores e tuberías de distribución.
 • Desmontaxe e retirada da caldeira de gasoleo en deusodende 2015.

Novos equipos e dotacións:

 • Construción de novo silo incrementando a capacidade a aproximadamente 20 Toneladas.
 • Instalación de bocas de carga, en cumprimento da normativa, accesible dende o aparcadoiro, superior aocaron da instalación.
 • Novo deposito de AQS de 1000 l. con boca de home, en cumprimento da normativa de control e prevención da lexionelose.
 • Reubicación de novos colectores.
 • Colocación de dúas novas bombas circuladoras para circuitos de calefacción.
 • Nova ubicación de cadro eléctrico.

Sistemas de xestión e control:

 • Instalación de cableado, conectado con ordenadores de administración, para xestión informatizada dos distintos parámetros existentes da caldeiras existentes e niveis de carga do silo.

Distribución a vestiarios deportistas e lavabos:

 • Instalación de novo circuito con tubaxe de polietileno de 75 mm. e coquilla de suministro de AQS a vestiarios e lavabos de toda a instalación.

 

EXPEDIENTE – 2022/12041C

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN – DEPUTACIÓN OURENSE/CONTRATACIÓN

Referencia da obra (RCC) – OBRA/MEN/2022000085

DATA DE ADXUDICACIÓN – 27/SETEMBRO/2022

ADXUDICATARIO – AOPIL, SL

IMPORTE ADXUDICACIÓN – 47.297,69 € (IVE INCLUIDO)

PRAZO DE EXECUCIÓN – 2 MESES