Convocatoria do Consello Reitor Consello Municipal de Deportes

O Presidente do Consello Municipal de Deportes ven de convocar o Consello Reitor ordinario de Febreiro para o vindeiro luns 27 de Febreiro de 2023, ás 13:00 horas en primeira convocatoria e ás 13:15 horas en segunda convocatoria, entre os asuntos máis importantes está a aprobación, si procede, do borrador da acta da convocatoria extraordinaria de 17 Outubro 2022, a renovación, si procede, do contrato menor de suministro de material de limpeza para ID dependentes do CMD a IRAGO,  SL, a renovación, si procede, do contrato menor mixto de suministro de pellets e mantemento das caldeiras de biomasa do P. O Consello e de Gasóleo no P. Municipal Maquiáns ao GRUPO ANTOLÍN SL, e proposta de adxudicación, si procede, do contrato menor de servizo de control e prevención da lexionelose nas intalacións deportivas (P. O Consello, P. Mun. Maquiáns e Complexo. D. M. O Xestal) conforme Real Decreto 487/2022, e na dación de contas: obra de arranxo da caldeira de Biomasa e circuito AQS no P. O Consello, obra de acondicionamento nas pistas de tenis no Complexo O Xestal, convenio con Educación para a xestión do Pavillón Municipal Maquiáns, sección orzamentaria do Consello Municipal de Deportes para o 2023.

Na seguinte ligazón podes ver a Convocatoria Consello Reitor Ordinaria