ARRANXO DA CALDEIRA DE GASOLEO DE CALEFACCIÓN NO PAVILLÓN MUNICIPAL MAQUIÁNS

Levouse a cabo o arranxo da caldeira de gasoleo calefacción no Pavillón Municipal Maquiáns que alimenta os aerotermos que aportan calefacción á pista central.

O arranxo derivado do Plan de Inspección en materia de seguridade industrial regulado na orde de 19/Maio/2021 (DOGA, 1/Xuño/2021) dependente de Vicepresidencia Consellería de economía, empresa e innovación, según informe emitido pola empresa autorizada con data 29/Marzo/2022.

O arranxo consistente na sustitución dos seguintes elementos:

  • Vaso de expansión.
  • Bomba de recirculación de ACS.
  • Porta da caldeira CPA 160.
  • Xunta do queimador.

O importe do arranxo ascende a dous mil oitocentos setenta con setenta e tres euros (2.870,73 €).

Asumindo o 50% do custe o Concello de Ribadavia e o outro 50% o IES Ribadavia.

A actuación foi executada pola empresa concesionaria do servizo de mantemento da caldeira, contratada polo Concello de Ribadavia.