RECREOS ACTIVOS / PATIOS DINÁMICOS

O luns, 16 de Outubro deu comezo o Proxecto Recreos Activos/Patios Dinámicos incluído dentro do PLAN RIBADAVIA ACTIVA, promovido polo Consello Municipal de Deportes en coordinación cos Dptos. de Educación Fisica dos centros de ensino CPI PLURILINGUE RIBADAVIA e mais no CRA AMENCER no horario de recreo técnico/s aportados polos clubs de Ribadavia e polo SMD, desenvolven actividade física co obxetivo de estimular entre os alumnos do centros a práctica de actividade física co obxetivo, según as recomendacións da OMS, de incrementar a actividade física saúdable na poboación infantil.

Proxecto que foi deu comenzó no Curso 22/23 e que se lle da continuidade neste curso que se enmarca, dentro do programa CP INNOVA da Conselleria de Educación para proporcionar aos centros unha estratexia de mellora da calidade do ensino.