PREMIO XOGADE  AO CPI PLURILINGÜE RIBADAVIA

Parabéns polo galardón acadado na XXII GALA +DEPORTE LA REGIÓN polo centro de ensino CPI PLURILINGÜE RIBADAVIA.

O premio ben a recoñecer ao centro e en especial ao Departamento de Educación Fisica, polo traballo na promoción da actividade física saúdable dirixida aos alumnos do centro de ensino.

Dunha banda, pola participación nas competicións e actividades incluídas no programa XOGADE da Secretaria Xeral para o Deporte que se desenvolven e coordinan dende a Agrupación Deportiva Escolar O Ribeiro.

Doutra banda, pola posta en marcha dende o curso 22/23 dos RECREOS ACTIVOS-PATIOS DINÁMICOS incluídos dentro do programa INNOVA, asemade pola implementación da PLATAFORMA DAFIS (AVALIACIÓN DA CONDICIÓN FÍSICA PARA A SAÚDE) incluídos no plan PROXECTA da Conselleria de Educación.

Os dous últimos coordinados dende o PLAN RIBADAVIA ACTIVA  do Consello Municipal de Deportes do Concello de Ribadavia.

 

RECREOS ACTIVOS / PATIOS DINÁMICOS

O luns, 16 de Outubro deu comezo o Proxecto Recreos Activos/Patios Dinámicos incluído dentro do PLAN RIBADAVIA ACTIVA, promovido polo Consello Municipal de Deportes en coordinación cos Dptos. de Educación Fisica dos centros de ensino CPI PLURILINGUE RIBADAVIA e mais no CRA AMENCER no horario de recreo técnico/s aportados polos clubs de Ribadavia e polo SMD, desenvolven actividade física co obxetivo de estimular entre os alumnos do centros a práctica de actividade física co obxetivo, según as recomendacións da OMS, de incrementar a actividade física saúdable na poboación infantil.

Proxecto que foi deu comenzó no Curso 22/23 e que se lle da continuidade neste curso que se enmarca, dentro do programa CP INNOVA da Conselleria de Educación para proporcionar aos centros unha estratexia de mellora da calidade do ensino.

RECREOS ACTIVOS / PATIOS DINÁMICOS

Remata (Outubro-22 / Maio-23) a actividade Recreos Activos/Patios Dinámicos incluída dentro do PLAN RIBADAVIA ACTIVA do Concello de Ribadavia e do PLAN PROXECTA (CP INNOVA) da Conselleria de Educación da Xunta de Galicia, actividade coordinada entre o Servizo Municipal de Deportes e os departamentos de Educación Física dos centros CPI Plurilingüe Ribadavia e CRA Amencer. Agradecer as entidades Ribadavia Atl. e Club Karate Mizukami a aportación de técnicos responsables do desenvolvemento da mesma.

 

CPI PLURILINGÜE RIBADAVIA

MES

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

11:45 / 12:15

A.F. A.F. A.F. A.F.

A.F.

 

CRA AMENCER

MES

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

12:00 / 12:30

  SAN PAIO   SAN CRISTOVO

 

MES

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES

VENRES

12:00 / 12:30  

FRANCELOS

 

SAN PAIO

 

 

O proxecto Recreos Activos/Patios Dinámicos conxuntamente cos proxectos Plataforma DAFIS e Dinamización da Vida Activa e Deportiva, que se levaron adiante ao longo diste curso continuarán o curso 23/24, destinados a poboación infantil do noso concello, logo da avaliación distes proxectos e tendo en conta os resultados dos mesmos no curso 23/24 esta previsto bote a andar o proxecto Mellora da Condición Física para a Saúde.

RECREOS ACTIVOS / PATIOS DINÁMICOS

Volta a andar o Proxecto Recreos Activos/Patios Dinámicos incluido dentro do PLAN RIBADAVIA ACTIVA, promovido polo Consello Municipal de Deportes en coordinación cos Departamentos de Educación Física dos centros de ensino. Dende o luns 17 de Outubro no CPI PLURILINGÜE RIBADAVIA mais no CRA AMENCER, no horario de recreo, o/s técnico/s aportados polos clubes de Ribadavia e polo SMD desenvolven  actividades co obxetivo de estimular entre os alumnos do centros a práctica de actividade física saúdable, xa que según recomendacións da OMS, é importante incrementala na poboación infantil.

Este proxecto que manterase ao longo do curso, xunto co Proxecto DAFIS e mais o Proxecto de Dinamización da Vida Activa e Deportiva, e estarán previsto poñerse en funcionamento neste primer trimestre.

O Proxecto Recreos Activos/Patios Dinámicos enmárcase, asemade, dentro do programa CP INNOVA da Consellería de Educación para proporcionar aos centros unha estratexia de mellora da calidade do ensino.

HORARIOS: